Lipiec 06 2020 21:53:40
Nawigacja
· Strona Główna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artykuły
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.poż.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o skł. majątku
· Zaświadczenia
· ZOSP
· Linki
· Strefa OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kanał RSS
Zaświadczenia o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu


Uzyskanie zaświadczenia o pożarze

lub innym miejscowym zagrożeniu


Zaświadczenia o pożarach lub innych miejscowych zagrożeniach wydawane są przez Wydział Operacyjny Komendy Powiatowej PSP w Radomsku od poniedziałku do piątku , w godzinach: 830 – 1500 .

Zaświadczenie uzyskuje się w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, na prośbę osób i instytucji poszkodowanych, towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji pomocowych a także sądu, prokuratury i policji.

Osoba zgłaszająca się powinna mieć ze sobą dokument tożsamości oraz dowód opłaty skarbowej na kwotę 17 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5, w godzinach:

Poniedziałek – piątek 730 - 1530

Wtorek 730 - 1700

lub na numer konta bankowego: 49 1560 0013 2039 6334 0000 0007

Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek PSP.

Zaświadczenia wydawane są z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się z opłaty skarbowej:

  1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. jednostki budżetowe;

  3. jednostki samorządu terytorialnego;

  4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

  6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody; oraz zakłady ubezpieczeń.

Wniosek o wydanie zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać tutaj.

BIP
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.01 24,171,015 Unikalnych wizyt