Wrzesień 22 2018 11:06:00
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
Turniej wiedzy p.po?


Materia?y do pobrania:


Nazwa pliku
Wielko?? pliku
Format
Pobierz
Testy I gminne 2009
63 KB
pdf
Testy II gminne 2009
64 KB
pdf
Testy III gminne 2009
65 KB
pdf
Testy I powiat 2009
68KB
pdf
Testy II powiat 2009
66 KB
pdf
Testy III powiat 2009
65 KB
pdf
Eliminacje powiatowe gr_I-1_2008
45 KB
doc
Eliminacje powiatowe gr_I-2_2008
38 KB
doc
Eliminacje powiatowe gr_I-3_2008
46 KB
doc
Eliminacje powiatowe gr_I_2007
33 KB
doc
Eliminacje powiatowe gr_II_2007
59 KB
doc
Eliminacje powiatowe gr_III_2007
37 KB
doc
Materia?y szkoleniowe otwp
155 KB
pdf
Regulamin otwp
113 KB
pdf
Protokó? otwp
41 KB
pdf
Rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego
235 KB
pdf
Utawa o ochronie przeciwpo?arowej
92 KB
pdf
Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska ws. szczegó?owych zasad zabezpieczania przeciwpo?arowego lasów
131KB
doc
Rozporz?dzenie MSWiA w sprawie przeciwpo?arowego zaopatrzenia w wod? oraz dróg po?arowych
171KB
doc
Rozporz?dzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl?dem ochrony przeciwpo?arowej
125kb
doc
Rozporz?dzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
269KB
doc
Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie.
1,64Mb
doc
Ustawa o Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
1.45 Mb
doc
Rozporz?dzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinno odpowiada? bazy i stacje paliw...
566 KB
doc
Test - szko?a podstawowa 2005
50 KB
doc
Test - gimnazjum 2005
10 KB
doc
Test - szko?a ponadgimnazjalna 2005
12 KB
doc
Test - szko?a podstawowa 2006 - gminne
30 KB
doc
Test - gimnazjum 2006 - gminne
30 KB
doc
Test - szko?a ponadgimnazjalna 2006 - gminne
25 KB
doc
Test - szko?a podstawowa 2006 - gminne, ustne
50 KB
doc
Test - gimnazjum 2006 - gminne, ustne
10 KB
doc
Test - szko?a podstawowa 2006 - powiatowe
50 KB
doc
Test - gimnazjum 2006 - powiatowe
10 KB
doc
Test - szko?a ponadgimnazjalna 2006 - powiatowe
12 KB
doc
Test - szko?a podstawowa 2006 - powiatowe, ustne
15 KB
doc
Test - gimnazjum 2006 - powiatowe, ustne
15 KB
doc
Test - szko?a ponadgimnazjalna 2006 - powiatowe, ustne
15 KB
doc
Eliminacje wojewódzkie - materia?y szkoleniowe gr I
50 KB
doc
Eliminacje wojewódzkie - materia?y szkoleniowe gr II
50 KB
doc
Eliminacje wojewódzkie - materia?y szkoleniowe gr III
50 KB
doc


Pobierz bezp?atn? wersj? Acrobat Readera [ver. 6.02 pol full]( 21 700 KB )

Pobierz bezp?atn? wersj? Acrobat Readera [ver. 9.00 pol full]( 25 321 KB )

BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.05 15,805,588 Unikalnych wizyt