Wrzesień 22 2018 11:26:45
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
Nasz patron

?w. Florian

     Patronem stra?aków jest ?w. Florian. Tak?e inne ?rodowiska zawodowe, których praca jest zwi?zana z ogniem: kominiarze, hutnicy czy piekarze z dawien dawna uwa?aj? ?w. Floriana za swojego obro?c? od nieszcz??? i kl?sk ogniowych, or?downika we wszystkich potrzebach.

     ?ycie Floriana przypad?o na czas najwi?kszych prze?ladowa? chrze?cijan na pocz?tku IV wieku. Na mocy edyktów cesarza Dioklecjana chrze?cijanie, którzy nie z?o?yli ofiary poga?skim bogom mieli by? torturowani i straceni. Gdy te rozporz?dzenia dotar?y do prowincji Noricum, jej namiestnik Akwilinus uda? si? do miasta Lauracum (obecnie Lorch nad Dunajem w górnej Austrii) i rozpocz?? ob?aw? na chrze?cijan. Dowiedziawszy si? o tym Florian, wysokiej rangi oficer legionów rzymskich, pospieszy? do Lauracium, aby pomóc swoim wspó?wyznawcom. Zatrzymany przez ?o?nierzy, postawiony przed obliczem namiestnika, przyzna? si? do wiary chrze?cija?skiej i nie chcia? z?o?y? pok?onu rzymskim bogom. Floriana obito kijami i skazano na ?mier? przez utopienie. Z przywi?zanym ko?em m?y?skim do szyi, zosta? zrzucony z mostu na rzece Ennes 4 maja 304 roku. Wkrótce po ?mierci m?czennik objawi? si? pewnej pobo?nej kobiecie imieniem Waleria prosz?c j?, aby pochowa?a go w ma?o ucz?szczanym miejscu. Waleria spe?ni?a jego pro?b?.

     W IX w. na miejscu grobu w Lorch, zbudowano klasztor i ko?ció?, który sta? si? najwa?niejszym do dzi? o?rodkiem kultu ?w. Floriana.

     Papie? Lucjusz III (1181-85), przebywaj?cy na wygnaniu i wspierany finansowo przez ksi?cia Kazimierza II Sprawiedliwego, przekaza? do Krakowa w 1184 roku za po?rednictwem Idziego, biskupa Modeny, relikwie Floriana. Biskup krakowski Gedko dokona? uroczystego przyj?cia relikwii na Kleparzu pod Krakowem. Z czasem relikwie przeniesiono do Katedry Wawelskiej i umieszczono w o?tarzu g?ównym. ?w. Florian sta? si? patronem Krakowa.

     Przedstawiony jest jako rycerz Chrystusowy i patron walki z po?arem. Nosi ró?norodne zbroje, he?m, towarzyszy mu cz?sto rozwini?ty sztandar, czasem tarcza i miecz. Od XIV wieku pojawia si? z naczyniem z wod?, która gasi ogie?, a to za spraw? cudownego ocalenia ko?cio?a i cz??ci Kleparza z ogromnego po?aru Krakowa w 1528 r.

BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.03 15,805,614 Unikalnych wizyt