29.02.2008 r. - OGłOSZENIE O NABORZE
Dodane przez wiola dnia Kwiecień 15 2008 07:00:00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Żeromskiego 19
ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej
na stanowisko stażysta w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy

Test sprawności fizycznej na w/w stanowisko odbędzie się 7 maja 2008r. o godz. 9.00 w siedzibie komendy.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku odbywać się będzie w następujących etapach:
Treść rozszerzona
-I etap obejmować będzie analizę dokumentów złożonych przez kandydata do służby;
-II etap obejmować będzie test sprawności fizycznej oraz próby wydolnościowe (7 maj 2008r.);
-III etap stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna, po której następuje skierowanie wytypowanych kandydatów do Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Łodzi (§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1991 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. nr 79, poz. 349 z późn. zm.).
czytaj więcej