XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Stra?aków i ich Rodzin na Jasn? Gór?
Dodane przez piotr dnia Czerwiec 26 2018 13:56:42

Tradycj? jest ju?, ?e ka?dego roku, w sierpniu, stra?acy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej oraz Ochotniczych Stra?y Po?arnych wraz ze swoimi rodzinami pod??aj? pielgrzymim szlakiem na Jasn? Gór? by zaczerpn?? si?y, m?dro?ci, nadziei ale przede wszystkim mi?o?ci do Boga, Ojczyzny
i cz?owieka.

Pielgrzymka rozpoczyna si? 5 sierpnia b?ogos?awie?stwem biskupa w Bazylice Katedralnej ?wi?tego Floriana w Warszawie, nast?pnie autokarem przeje?d?amy do Sanktuarium Matki Bo?ej Ostrobramskiej
w parafii Narodzenia Pa?skiego. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7:00 wyruszamy na pielgrzymi szlak. Pielgrzymujemy, jako niezale?na grupa razem z Prask? Pielgrzymk? Rodzin Totus Tuus Diecezji Warszawsko-Praskiej, pokonuj?c ka?dego dnia ponad 30 kilometrów. Na Jasn? Gór? wejdziemy 14 sierpnia oko?o po?udnia, tak jak wi?kszo?? pielgrzymek, dzie? przed Wniebowzi?ciem Naj?wi?tszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania, nawet na krótkich odcinkach oraz na uroczyste wej?cie na Jasn? Gór?.


Ch?? uczestniczenia w tym pieszym pielgrzymowaniu mo?na zg?osi? na jeden z adresów:

Facebook: https://www.facebook.com/1xionc1

Pozdrawiamy  i do zobaczenia na szlaku!


Pliki do pobrania: