Informacja o zako?czeniu post?powania
Dodane przez piotr dnia Czerwiec 18 2018 14:41:04
Informacja o zako?czeniu post?powania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o przyj?cie do s?u?by w Komendzie Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku na stanowisko Sta?ysta (etatowe Starszy ratownik )

Informacja o zako?czeniu post?powania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o przyj?cie do s?u?by w Komendzie Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku na stanowisko Sta?ysta (etatowe Starszy ratownik -kierowca).