Zmiany personalne w kierownictwie KP PSP Radomsko
Dodane przez arturb2004 dnia Styczeń 02 2018 15:29:17

W zwi?zku z powo?aniem dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku - st. bryg. mgr in?. Marka Jankowskiego na stanowisko Zast?pcy ?ódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w ?odzi (szczegó?y tutaj), z dniem 1 stycznia 2018 roku ?ódzki  Komendant Wojewódzki w ?odzi  powierzy? pe?nienie obowi?zków na stanowisku Komendanta Powiatowego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej  w Radomsku m?. bryg. mgr in?.  Andrzejowi  Kunie - Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku