Rozstzrygni?cie konkursy WYGRAJ CZUJK? NA ?WI?TA
Dodane przez arturb2004 dnia Grudzień 20 2017 15:32:25
Konkurs pod has?em WYGRAJ CZUJK? NA ?WI?TA ROZSTRZYGNI?TY!

Treść rozszerzona
Konkurs polega? na wype?nieniu ankiety zawieraj?cej kilka prostych pyta? dotycz?cych bezpiecze?stwa po?arowego w sezonie grzewczym oraz z?o?eniu jej w siedzibie KP PSP Radomsko lub przes?aniu na wskazany w regulaminie adres e-mail.

Termin sk?adania i przesy?ania ankiet up?yn?? w ?rod?, 20 grudnia 2017 roku o godzinie 12:00.

Spo?ród prawid?owo wype?nionych 18 ankiet, w dniu 20 grudnia o godz. 15:00 rozlosowano  dwudetekcyjne czujki dymu i tlenku w?gla (czadu), pozyskane z Komendy Wojewódzkiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w ?odzi, zakupione z wykorzystaniem ?rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi.

Oto lista szcz??liwców:
1. Damian Margaz z Radomska
2. Aleksander Szadkowski z Radomska
3. Jacek Dudek z Radomska
4. Beata Grzybowska z Radomska
5. Jan Mruklik z ?adzic

GRATULUJEMY i zapraszamy na oficjalne wr?czenie czujek w czwartek, 21 grudnia, na godzin? 11:30.