Rusza kolejna edycja konkursu WYGRAJ CZUJK? NA ?WI?TA
Dodane przez arturb2004 dnia Grudzień 11 2017 21:35:31

czujka 2w1W ramach kampanii spo?ecznej "Czad i Ogie?. Obud? Czujno??" Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku po raz kolejny og?asza konkurs pod has?em WYGRAJ CZUJK? NA ?WI?TA!

Treść rozszerzona
Konkurs polega na wype?nieniu ankiety zawieraj?cej kilka prostych pyta? dotycz?cych bezpiecze?stwa po?arowego w sezonie grzewczym oraz z?o?eniu jej w siedzibie KP PSP Radomsko lub przes?aniu w wersji elektronicznej (skan w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: a.bartosik@straz.lodz.pl.

Termin sk?adania i przesy?ania ankiet up?ywa w ?rod?, 20 grudnia 2017 roku o godzinie 12:00.


Ankiet? konkursow? mo?na pobra? tutaj:  ankieta do pobrania
 
Spo?ród prawid?owo wype?nionych ankiet, w dniu 20 grudnia o godz. 15:00 rozlosowanych zostanie 5 czujek dymu i tlenku w?gla (czadu), pozyskanych z Komendy Wojewódzkiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w ?odzi, zakupionych z wykorzystaniem ?rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi.

Oficjalne przekazanie czujek nast?pi w dniu 21 grudnia o godz. 11:30 w KP PSP Radomsko.

Szczegó?y konkursu w regulaminie, który mo?na pobra? tutaj regulamin do pobrania