2017.10.02_Losowanie czujek dymu dla krwiodawców
Dodane przez arturb2004 dnia Październik 02 2017 12:23:02

W dniu 02.10.2017 o godzinie 10:00 odby?o si? losowanie trzech czujek wykrywaj?cych dym i tlenek w?gla dla osób, które w ostatni? sobot? honorowo oddawa?y krew w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zbieramy krew dla Polski”


Treść rozszerzona

Na parkingu sklepu BricoMarche w Radomsku w sobot?, 30 wrze?nia, odby?a si?  akcja krwiodawstwa w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zbieramy krew dla Polski”. Od godz. 10 do 13 ch?tni w specjalnym autobusie oddawali krew na potrzeby Szpitala Powiatowego w Radomsku.

W ramach profilaktycznej akcji "Kr?ci mnie Bezpiecze?stwo", prowadzonej pod patronatem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji, stra?acy z KP PSP w Radomsku w??czyli si? do uatrakcyjnienia akcji - wystawili stoisko promuj?ce czujki dymu i tlenku w?gla oraz zaprezentowali sprz?t stra?acki.

Spo?ród 22 osób, które odda?y honorowo krew, rozlosowano trzy czujki dymu i tlenku w?gla  - oto lista szcz??liwców:
1. Ewa Nowak (nr 2)
2. Grzegorz Woli?ski (nr 19)
3. Zbigniew Con (nr 20)

Wr?czenie czujek odb?dzie si? w siedzibie KP PSP Radomsko we wtorek, 3 pa?dziernika o godzinie 15:10.

Rozlosowane czujki pozyskano z Komendy Wojewódzkiej PSP w ?odzi, a zakupione zosta?y ze ?rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi.