2017.09.2017 Powiatowe Zawody Sportowo - Po?arnicze Jednostek OSP
Dodane przez arturb2004 dnia Wrzesień 17 2017 17:49:19
Zawody OSP 2017
W dniu 17 wrze?nia br. w Kamie?sku odby?y si? IX POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-PO?ARNICZE Ochotniczych Stra?y Po?arnych z terenu powiatu radomszcza?skiego, w których udzia? wzi??o 13 m?skich dru?yn po?arniczych oraz 4 M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze, w tym dwie ch?opów i dwie dziewcz?t.

Treść rozszerzona
Zawody rozegrane zosta?y w konkurencjach:
1. ?wiczenie bojowe
2. Sztafeta po?arnicza 7x50m z przeszkodami
oraz dla M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych:
1. Rozwini?cie bojowe
2. Bieg sztafetowy 400m z przeszkodami.

Kolejno?? miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia si? nast?puj?co:

M?ODZIE?OWE DRU?YNY PO?ARNICZE:

Rozwini?cie bojowe:
Dru?yna dziewcz?t:
 1. MDP OSP Strza?ków  - 907,0 pkt
 2. MDP OSP Rzejowice - 802,0 pkt
Dru?yny ch?opców:
 1. MDP OSP Kodr?b   - 815,0 pkt
 2. MDP OSP Strza?ków  - 765,0 pkt

Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami:
Dru?yna dziewcz?t:
 1. MDP OSP Strza?ków  - 84 pkt
 2. MDP OSP Rzejowice - 71 pkt
Dru?yny ch?opców:
 1. MDP OSP Kodr?b   - 85 pkt
 2. MDP OSP Strza?ków  - 82 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA DRU?YN MDP:

Dru?yna dziewcz?t:
 1. MDP OSP Strza?ków   - 991,0 pkt
 2. MDP OSP Rzejowice  - 873,0 pkt

Dru?yny ch?opców:

 1. MDP OSP Kodr?b   - 900,0 pkt
 2. MDP OSP Strza?ków  - 847,0 pkt

Dru?yny otrzyma?y puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe,  ufundowane przez Komend? Powiatow? PSP w Radomsku, Zarz?d Oddzia?u Powiatowego Zwi?zku OSP RP, Starostwo Powiatowe w Radomsku, Stowarzyszenie Wspólny Samorz?d, Pani? Wójt gm. ?adzice oraz Okr?gow? Spó?dzielnie Mleczarsk? w Radomsku.


M?SKIE DRU?YNY PO?ARNICZE (gr. A):

Sztafeta po?arnicza 7x50m z przeszkodami:
 1. OSP Jankowice                 - 61,0 pkt
 2. OSP D?brówka                 - 62,4 pkt
 3. OSP KSRG Strza?ków        - 63,0 pkt
 4. OSP KSRG Silnica             - 63,3 pkt
 5. OSP KSRG Gorz?dów       - 65,5 pkt
 6. OSP Sokola Góra             - 66,4 pkt 
 7. OSP KSRG Lgota Wielka  - 71,0 pkt
 8. OSP Bogwidzowy            - 72,2 pkt
 9. OSP KSRG Kodr?b           - 72,5 pkt
 10. OSP Wojnowice               - 74,0 pkt
 11. OSP KSRG Przedbórz       - 76,6 pkt
 12. OSP Przybyszów             - 85,6 pkt
 13. OSP Dobryszyce              - 93,0 pkt

?wiczenie bojowe:
 1. OSP Jankowice                 - 39,2 pkt
 2. OSP KSRG Gorz?dów        - 41,7 pkt
 3. OSP KSRG Silnica              - 42,7 pkt
 4. OSP D?brówka                 - 44,8 pkt
 5. OSP KSRG Strza?ków        - 46,1 pkt
 6. OSP KSRG Lgota Wielka    - 47,8 pkt 
 7. OSP Przybyszów               - 49,4 pkt
 8. OSP Sokola Góra               - 50,0 pkt
 9. OSP KSRG Przedbórz         - 52,1 pkt
 10. OSP KSRG Kodr?b              - 55,3 pkt
 11. OSP Bogwidzowy               - 60,0 pkt
 12. OSP Wojnowice                 - 60,4 pkt
 13. OSP Dobryszyce                - 102,0 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:

 1. OSP Jankowice                   - 100,2 pkt
 2. OSP KSRG Silnica                - 106,0 pkt
 3. OSP KSRG Gorz?dów          - 107,2 pkt
 4. OSP D?brówka                   - 107,2 pkt (o kolejno?ci miejsca w klasyfikacji generalnej decydowa? wynik uzyskany w ?wiczeniu bojowym)
 5. OSP KSRG Strza?ków          - 109,1 pkt
 6. OSP Sokola Góra                - 116,4 pkt 
 7. OSP KSRG Lgota Wielka     - 118,8 pkt
 8. OSP KSRG Kodr?b              - 127,8 pkt
 9. OSP KSRG Przedbórz         - 128,7 pkt
 10. OSP Bogwidzowy              - 132,2 pkt
 11. OSP Wojnowice                 - 134,4 pkt
 12. OSP Przybyszów               - 135,0 pkt
 13. OSP Dobryszyce                - 193,2 pkt

Pierwsze trzy dru?yny z klasyfikacji ?wiczenia bojowego oraz klasyfikacji generalnej otrzyma?y nagrody rzeczowe ufundowane przez firm? JYSK oraz Puchary i Dyplomy ufundowane przez Starost? Radomszcza?skiego, Prezydenta miasta Radomsko oraz Burmistrza miasta Kamie?sk.

GRATULUJEMY!!!

Zobacz galeri? zdj?? z zawodów