Powo?anie zast?pcy komendanta PSP w Radomsku
Dodane przez arturb2004 dnia Wrzesień 16 2017 22:42:54
Powolanie zastepcy
15 wrze?nia br. ?ódzki Komendant Wojewódzki PSP w ?odzi st. bryg. Jaros?aw Wlaz?owski powo?a? na stanowisko zast?pcy komendanta powiatowego PSP w Radomsku m?.bryg. Andrzeja Kun?.

Treść rozszerzona

W spotkaniu wzi?? udzia? komendant powiatowy PSP w Radomsku st. bryg. Marek Jankowski oraz zast?pca naczelnika Wydzia?u Kadr KW PSP w ?odzi m?. bryg. Andrzej Marczak.

Wi?cej zdj?? na stronie internetowej KW PSP w ?odzi.

Tekst i foto: KW PSP ?ód?