Wrzesień 22 2018 11:08:50
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
Potrzebna pomoc dla stra?aka z KP PSP w Stargardzie

 26 - letni stra?ak S?awek z KP PSP w Stargardzie zachorowa? na ostra bia?aczk?. Ratowal ?ycie i zdrowie, teraz sam potrzebuje pomocy jaka jest krew! Koledzy z jednostki oraz rodzina apeluja o pomoc!

Dlatego goraco prosimy i zach?camy Was do oddawania krwi.

Wa?ne aby poda? wskazanie:

Dla S?awomira Pogorzelskiego
nazwa szpitala SPSK Nr 1 PUM
71-252 Szczecin, ul. Uni Lubelskiej 1.

Pliki do pobrania:
XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Stra?aków i ich Rodzin na Jasn? Gór?

Tradycj? jest ju?, ?e ka?dego roku, w sierpniu, stra?acy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej oraz Ochotniczych Stra?y Po?arnych wraz ze swoimi rodzinami pod??aj? pielgrzymim szlakiem na Jasn? Gór? by zaczerpn?? si?y, m?dro?ci, nadziei ale przede wszystkim mi?o?ci do Boga, Ojczyzny
i cz?owieka.

Pielgrzymka rozpoczyna si? 5 sierpnia b?ogos?awie?stwem biskupa w Bazylice Katedralnej ?wi?tego Floriana w Warszawie, nast?pnie autokarem przeje?d?amy do Sanktuarium Matki Bo?ej Ostrobramskiej
w parafii Narodzenia Pa?skiego. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7:00 wyruszamy na pielgrzymi szlak. Pielgrzymujemy, jako niezale?na grupa razem z Prask? Pielgrzymk? Rodzin Totus Tuus Diecezji Warszawsko-Praskiej, pokonuj?c ka?dego dnia ponad 30 kilometrów. Na Jasn? Gór? wejdziemy 14 sierpnia oko?o po?udnia, tak jak wi?kszo?? pielgrzymek, dzie? przed Wniebowzi?ciem Naj?wi?tszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania, nawet na krótkich odcinkach oraz na uroczyste wej?cie na Jasn? Gór?.


Ch?? uczestniczenia w tym pieszym pielgrzymowaniu mo?na zg?osi? na jeden z adresów:

  • Dyrektor  pielgrzymki stra?aków - ks. Pawe? Samborski tel. 882 998 456
  • Kwatermistrz pielgrzymki - st. kpt. w st. spocz. El?bieta Bulikowska tel. 502 404 665 e-mail:ebulikowska@gmail.com
  • Przewodnik trasy - Filip Bulikowski tel. 509 718 083 e-mail: admin@pielgrzymka-strazacka.com

Facebook: https://www.facebook.com/1xionc1

Pozdrawiamy  i do zobaczenia na szlaku!


Pliki do pobrania:

 

Informacja o zako?czeniu post?powania
Informacja o zako?czeniu post?powania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o przyj?cie do s?u?by w Komendzie Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku na stanowisko Sta?ysta (etatowe Starszy ratownik )

Informacja o zako?czeniu post?powania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o przyj?cie do s?u?by w Komendzie Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku na stanowisko Sta?ysta (etatowe Starszy ratownik -kierowca).
26.05.2018r. - Powiatowe obchody Dnia Stra?aka 2018
W sobot?, 26 maja w Parku Solidarno?ci w Radomsku odby?y si? powiatowe obchody Dnia Stra?aka 2018. Obchody rozpocz??a polowa msza ?wi?ta, pó?niej nast?pi? uroczysty przegl?d pododdzia?ów,  okoliczno?ciowe wyst?pienia, wr?czenie odznacze? i aktów nadania wy?szych stopni s?u?bowych, a tak?e po?wi?cenie nowego samochodu po?arniczego. ...
Og?oszenie wyników III etapu post?powania
Og?oszenie wyników III etapu post?powania kwalifikacyjnego z dnia 13 czerwca 2018 roku - weryfikacja dokumentów na stanowisko Sta?ysta w s?u?bie przygotowawczej ( etatowe Starszy ratownik) w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku

Og?oszenie wyników III etapu post?powania kwalifikacyjnego z dnia 13 czerwca 2018 roku - weryfikacja dokumentów na stanowisko Sta?ysta w s?u?bie przygotowawczej ( etatowe Starszy ratownik-kierowca ) w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku
BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.02 15,805,592 Unikalnych wizyt