Wrzesień 22 2018 10:55:51
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
Rok 2017 podsumowany

Podczas narady, jak co roku, przedstawiono „Informacje o stanie bezpiecze?stwa w zakresie ochrony przeciwpo?arowej”, b?d?ce podsumowaniem dzia?alno?ci Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku w roku 2017. W informacjach tych zawarto statystyk? zdarze? z ubieg?ego roku, porównanie ilo?ci tych zdarze? z latami poprzednimi, podsumowanie dzia?alno?ci operacyjno – szkoleniowej i kontrolno – rozpoznawczej.Wymieniono tak?e sprz?t, o jaki wzbogacili si? stra?acy w 2017 roku, a tak?e podsumowano dzia?alno?? prewencyjn? oraz sportow?.

Tegoroczna narada mia?a jednak wyj?tkowy charakter - by?a bowiem okazj? do podzi?kowa? za wspó?prac? z dotychczasowym Komendantem Powiatowym PSP w Radomsku - st.bryg. Markiem Jankowskim, który 1 stycznia 2018 roku zosta? Zast?pc? ?ódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w ?odzi.

  
BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.02 15,805,568 Unikalnych wizyt