Wrzesień 22 2018 11:59:38
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
2017.07.14 ?wiczenia mi?dzypowiatowe RADOMSKO 2017
W dzia?aniach udzia? wzi??y si?y i ?rodki krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego z powiatu radomszcza?skiego oraz paj?cza?skiego, przedstawiciele Lasów Pa?stwowych oraz, aplikacyjne, si?y Policji i Pa?stwowego Ratownictwa Medycznego.
G?ównym celem ?wicze? by?o sprawdzenie mo?liwo?ci taktycznych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego podczas po?aru lasu i prowadzenia dzia?a? z zakresu ratownictwa medycznego oraz cele pobocze, tj. doskonalenie wspó?dzia?ania i wzajemnej integracji si? i ?rodków s?u?b ratowniczych, rozpoznanie wyst?puj?cych zagro?e?, dojazdów po?arowych, zaopatrzenia wodnego oraz doskonalenie procedur alarmowania.

Scenariusz ?wicze? przewidywa? po?ar lasu na obszarze ok. 8 ha, podczas gaszenia którego poszkodowanych zosta?o dwóch stra?aków. 

Zaopatrzenie wodne akcji ga?niczej realizowane by?o poprzez przet?aczanie wody ze stanowiska wodnego na rzece Warcie i przepompowywanie wody z sieci wodoci?gowej.

Kieruj?cym Dzia?aniami Ratowniczymi podczas ?wicze? by? st.kpt. Marek St?pie? – zast?pca dowódcy JRG w Radomsku. Udzia? w ?wiczeniach bra?o osiem zast?pów stra?y z powiatu radomszcza?skiego i jeden z powiatu paj?cza?skiego.

Nadzór i ocen? prowadzonych dzia?a? sprawowali oficerowie z Komendy Wojewódzkiej PSP w ?odzi.

Zdj?cia z ?wicze? mo?na obejrze? tutaj.

 

BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.01 15,805,746 Unikalnych wizyt