Lipiec 06 2020 23:10:20
Nawigacja
· Strona Główna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artykuły
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.poż.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o skł. majątku
· Zaświadczenia
· ZOSP
· Linki
· Strefa OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kanał RSS
Artykuły: Gazetka 2009
WYPALANIE TRAW - WIOSENNA PLAGA
 

 W okresie wiosennym powszechnym zjawiskiem stało się wypalanie traw na łąkach, nieużytkach, pasach przydrożnych, poboczach kolejowych i innych terenach zielonych. Wśród społeczeństwa nadal panuje przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem, wbrew tej opinii wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Świadczą o tym poniżej przytoczone fakty:

 • Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią przebogaty świat mikroorganizmów (bakterie, grzyby), niezbędny do utrzymywania równowagi biologicznej życia mikroorganizmów w biocenozie łąkowo-pastwiskowej. Wysoka temperatura powoduje, że łatwo dochodzi do utleniania się niektórych pierwiastków, na przykład azotu. Odkrywa się też powierzchnia gleby, co może powodować erozję.
 • Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są między innymi rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów. Naukowcy twierdzą, że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by dawać takie plony, jak przed pożarem

 • Podczas pożaru rośnie temperatura w glebie. Jeśli na powierzchni panuje temp. ok. 438 ºC, to na głębokości 3 cm temperatura wynosi 25,6 ºC, a na głębokości 7 cm - 17 ºC. Taka nagła zmiana temperatury może powodować zagładę zwierząt glebowych niezbędnych do wytwarzania próchnicy. Niezniszczona warstwa próchnicy w glebie to mniejsze zapotrzebowanie na nawożenie. Żyzna gleba posiada strukturę gruzełkowatą i jest łatwa w uprawie oraz rozbudowie systemu korzeniowego roślin. Żyzna gleba nie ulega erozji, szybko pochłania i zatrzymuje wodę niczym gąbka, łagodząc skutki nadmiaru opadów oraz ich niedoboru

 • Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do niej dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa; zmniejsza się przeciętna długość życia

 • Śmierć w płomieniach czyha również na zwierzęta – począwszy od zwierzyny łownej, poprzez gnieżdżące się na ziemi lub w strefie krzewów ptaki (głównie pisklęta), owady, płazy, bezkręgowce, aż po zwierzynę domową

 • Marnotrawstwo wartościowej paszy. Szczególnym marnotrawstwem jest wypalanie słomy pozostającej na polu po zbiorze zbóż kombajnem. Słoma, poza przeznaczeniem ściółkowym, stanowi jedną z największych rezerw pasz objętościowych

 • Rośnie ryzyko powstania pożarów lasów, które są najniebezpieczniejszym dla nich zagrożeniem. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po pożarze las odradza się dziesiątki lat.

 • Pożary łąk i nieużytków stanowią także bardzo duże zagrożenie dla domostw i gospodarstw rolnych. Nieprzewidywalna zmiana kierunku wiatru, jego silne podmuchy powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który może przenieść się na zabudowania.

 • P owstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zatrucia, a ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.


   

  Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne,
  jest też niedozwolone.


   

  Określają to odpowiednie zapisy prawne:


  • Zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późn.zm.) "zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin".

  • art. 59. ust. 1, pkt. 1 powyższej Ustawy stanowi, iż "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny".

  Wypalania traw zabrania też:

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn.zm.) art. 30 ust. 3 pkt 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego

  • korzystania z otwartego płomienia

  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.


  Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków.


  Art. 59 Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.): "kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny".

  Zgodnie z art. 82, § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 756 z późn.zm.): za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany, natomiast art. 24, § 1 w związku z art. 82 mówi jasno: "...grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej".

  Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.


  Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.

  Apelujemy o rozsądek!

BIP
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.00 24,172,378 Unikalnych wizyt